WOBA - wyroby gospodarstwa domowego

Dział handlowy
telefon:
+48 42 652 48 44

Unia Europejska

Opracowanie modelu biznesowego dla firmy WOBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, celem wejścia na nowe rynki zagraniczne

 

Cel projektu: Opracowanie modelu biznesowego

Beneficjent: WOBA sp. z o.o. sp. k.

Numer projektu: RPLD.02.02.01-10-0122/18-00