Statuut

ik. Algemene concepten

 • Voorwaarden – deze voorwaarden
 • Website – de website “woba.pl”, werkend op https://woba.pl/
 • Dienstverlener – het bedrijf “WOBA SP. Z O.O. SP. K.” met het adres van de maatschappelijke zetel: Wersalska 41, ŁÓDŹ, NIP: 9471988381, KRS: 0000651015,
 • Klant – elke natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Website en gebruikmaakt van de diensten die door de Dienstverlener via de Website worden geleverd.
 • Elektronische communicatie – Communicatie tussen de partijen via elektronische post (e-mail) en contactformulieren beschikbaar op de website.

II. Algemene bepalingen

 • Regelgeving definieert de regels voor het functioneren en het gebruik van de Website en definieert de reikwijdte van de rechten en plichten van de Dienstgebruikers en de Dienstverlener met betrekking tot het gebruik van de Website.
 • Het onderwerp van de diensten van de serviceprovider is het aanbieden van gratis tools in de vorm van de website, waarmee de klanten toegang hebben tot inhoud in de vorm van inzendingen, artikelen en audiovisueel materiaal of internettoepassingen en elektronische formulieren
 • Alle mogelijke inhoud, artikelen en informatie die de kenmerken van tips of adviezen bevatten die op de website zijn gepubliceerd, zijn slechts een algemene verzameling informatie en zijn niet gericht op individuele serviceontvangers. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het gebruik ervan door de Ontvangers.
 • De ontvanger van de service aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de manier waarop de materialen op de website worden gebruikt, inclusief het gebruik ervan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • De Dienstverlener geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van het materiaal dat op de Website wordt geplaatst.
 • De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade opgelopen door de Dienstgebruikers of derden in verband met het gebruik van de Dienst. Elk risico met betrekking tot het gebruik van de Website, en in het bijzonder het gebruik en gebruik van informatie die op de Website is geplaatst, wordt gedragen door de Dienstgebruiker die gebruikmaakt van de diensten van de Website.

III. Gebruiksvoorwaarden van de website

 • Het gebruik van de Website door elk van de Ontvangers is gratis en vrijwillig.
 • Ontvangers zijn verplicht om het Reglement en andere documenten die integraal deel uitmaken te lezen en moeten de bepalingen ervan volledig accepteren om de Website te kunnen blijven gebruiken.
 • Ontvangers mogen de op de Website verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden.
 • Technische vereisten voor het gebruik van de Website:
  • apparaat met een display dat webpagina’s kan weergeven,
  • internetverbinding,
  • elke webbrowser die websites weergeeft in overeenstemming met de normen en bepalingen van het W3C Consortium en die websites ondersteunt in HTML5,
  • JavaScript ingeschakeld,
  • Cookie-ondersteuning ingeschakeld
 • Om de veiligheid van de serviceprovider, de serviceontvanger en andere serviceontvangers die de website gebruiken te garanderen, moeten alle serviceontvangers die de website gebruiken de algemeen aanvaarde netwerkbeveiligingsbeleid ,
 • Het is verboden om activiteiten uit te voeren die persoonlijk worden uitgevoerd door de Servicegebruikers of met behulp van software:
  • zonder schriftelijke toestemming, decompileren en analyseren van de broncode,
  • zonder schriftelijke toestemming, waardoor de server van de website overmatig wordt belast,
  • pogingen om zonder schriftelijke toestemming beveiligingslacunes in de website en serverconfiguratie op te sporen,
  • proberen te uploaden of downloaden naar de server en databasecode, scripts en software die de software van de website, andere servicegebruikers of de serviceprovider kunnen schaden,
  • proberen te uploaden of te downloaden naar de server en databasecode, scripts en software die gegevens van de servicegebruikers of de serviceprovider kunnen volgen of stelen,
  • acties ondernemen die gericht zijn op het beschadigen, blokkeren van de werking van de website of het voorkomen van het bereiken van het doel waarvoor de website werkt.
 • In het geval van detectie van het optreden of de mogelijke mogelijkheid van een cyberbeveiligingsincident of schending van de AVG, dienen de Dienstontvangers dit feit eerst aan de Dienstverlener te melden om het probleem / de dreiging snel weg te nemen en de belangen van alle serviceontvangers.

IV. Voorwaarden voor communicatie en levering van andere diensten op de Website

 • De Website biedt diensten en hulpmiddelen waarmee de Dienstgebruikers kunnen communiceren met de Website in de vorm van:
  • Contactformulier
 • De website biedt contactgegevens in de vorm van:
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer contactpersoon
 • In het geval dat de serviceontvanger contact opneemt met de serviceprovider, worden de persoonlijke gegevens van de serviceontvangers verwerkt in overeenstemming met het “ Privacybeleid “, wat een integraal onderdeel is van het Reglement.
 • V. Verzameling van gegevens over de klanten

  Om de diensten door de Website naar behoren te kunnen leveren, de juridische belangen van de Dienstverlener te waarborgen en ervoor te zorgen dat de Website voldoet aan de toepasselijke wetgeving, verzamelt en verwerkt de Dienstverlener bepaalde gegevens over de Gebruikers via de Website.

  Voor een goede dienstverlening gebruikt en slaat de Website enkele anonieme informatie over de Klant op in cookies.

  De reikwijdte, doeleinden, methode en regels van gegevensverwerking zijn beschikbaar in de bijlagen bij de verordeningen: “ AVG-informatieverplichting ” en in “Privacybeleid “, dat een integraal onderdeel vormt van het Reglement.

  • Automatisch verzamelde gegevens:
   Voor een efficiënte werking van de Website en voor statistieken verzamelen we automatisch enkele gegevens over de Dienstontvanger. Deze gegevens omvatten:

   • IP-adres
   • Browsertype
   • Schermresolutie
   • Geschatte locatie
   • Subpagina’s van de site geopend
   • Tijd doorgebracht op de relevante subpagina van de website
   • Type besturingssysteem
   • Adres van de vorige subpagina
   • Verwijzer adres
   • Browsertaal
   • Snelheid internetverbinding
   • Internetprovider
   • Anonieme gegevens die nodig zijn om advertenties weer te geven:
    • Remarketinggerelateerde gegevens

   Bovenstaande gegevens worden verkregen via het Google Analytics-script en zijn anoniem.

  VI. Auteursrecht

  • De Service Provider is de eigenaar van de Website en de auteursrechten op de website.
  • Een deel van de op de Website geplaatste gegevens is auteursrechtelijk beschermd van bedrijven, instellingen en derden, die op geen enkele manier verband houden met de Dienstverlener, en wordt gebruikt op basis van verkregen licenties of op basis van een gratis licentie.
  • Op grond van de wet van 4 februari 1994 op het auteursrecht is het verboden om enige artikelen te gebruiken, kopiëren, reproduceren in welke vorm dan ook en op te slaan in zoeksystemen met uitzondering van Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook en LinkedIn. , beschrijvingen, foto’s en andere inhoud, afbeeldingen, video of audio op de website zonder de schriftelijke toestemming of toestemming van Electronic Communications van hun wettelijke eigenaar.
  • Overeenkomstig de wet van 4 februari 1994 op het auteursrecht, zijn eenvoudige persberichten, die uitsluitend als informatie worden opgevat, zonder commentaar en evaluatie van de auteur, niet beschermd. De auteur verstaat dit als de mogelijkheid om informatie uit de op de website gepubliceerde teksten te gebruiken, maar niet alle of een deel van de artikelen te kopiëren, tenzij dit is gemarkeerd in het individuele materiaal dat op de website beschikbaar is gesteld.

  VII. Wijzigingen in het Reglement

  • Alle bepalingen van het Reglement kunnen te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd door de Dienstverlener, zonder opgaaf van redenen.
  • Wijzigingen in het Reglement treden in werking onmiddellijk na publicatie.
  • Er wordt van uitgegaan dat elke Serviceontvanger die de Website blijft gebruiken na de wijziging van de Regelgeving, deze volledig accepteert.

  VIII. Slotbepalingen

  • De Dienstverlener zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de diensten van de Website continu worden aangeboden. Hij draagt ​​echter geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele storingen veroorzaakt door overmacht of onrechtmatige inmenging van de Klanten, derden of de werking van externe automatische programma’s.
  • De serviceprovider behoudt zich het recht voor om alle informatie die op de website is geplaatst op het door de serviceprovider geselecteerde tijdstip te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de servicegebruikers die de services van de website gebruiken.
  • De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Website tijdelijk, geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen om deze te verbeteren, diensten toe te voegen of onderhoud uit te voeren, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klanten.
  • De serviceprovider behoudt zich het recht voor om de website permanent uit te schakelen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de serviceontvangers.
  • De Service Provider behoudt zich het recht voor om alle of een deel van zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot de Website over te dragen, zonder de toestemming en de mogelijkheid om eventuele bezwaren van de Service Ontvangers te uiten.
  • Het huidige en eerdere Reglement van de Website is te vinden op deze subpagina onder het huidige Reglement.
 • Neem voor alle zaken met betrekking tot de werking van de Website contact op met de Dienstverlener via een van de volgende contactvormen:
  • Gebruik het contactformulier op de website
  • Door een bericht te sturen naar het e-mailadres: biuro@woba.pl

  Neem alleen contact op via de aangegeven communicatiemiddelen in zaken die verband houden met de Website.

 • Contact

  Localization icon
  Wersalska 41
  91-212 Łódź
  Polen
  Telephone
  +48 42 652 48 44
  Email
  woba@woba.pl
  Facebook profile
  Linked In profile

  Neem contact op!